Rubio opposes release of FARC leader ‘Simon Trinidad’