Cerrejon: Coal output 23 million metric tons through mid-Sept