Sarkozy Asks FARC to Free Betancourt

by Adriaan Alsema April 1, 2008