Piedad Cordoba offers to rescue Shakira’s ‘Ublime’